Komple PC Koruması; (3 Kullanıcı 1 Yıl) Virüslere, Casus Yazılımlara, Kimlik Hırsızlığına, Sosyal Sahtekarlıklara ve Siber Suçlara Karşı Korur.

Hepsi Bir Arada PC Koruması
Sizi virüslere, casus yazılımlara, kimlik hırsızlığına, sosyal sahtekarlıklara ve siber suçlara karşı korur.
En Son Algılama
Sadece en son film fragmanları, doğal afetleri ve siber suçluların manşetlerden aldığı diğer medyaları kötüye kullanmak için oluşturulan zararlı sitelerini izler.
Sosyal ve Sahtekarlık Koruması
Para konularında veya gizli bilgilerin ifşa edilmesi ile ilgili olarak insanları aldatan en son sibersuç sahtekarlıklarına maruz bırakır.
Ücretsiz Destek
Tüm aboneler için ücretsiz destek.
Her Zamankinden Hızlı
Günlük bilgisayar kullanımız ile etkileşime girmeyen daha hızlı koruma sunar.
Daima Yeni!
Otomatik koruma ile aboneliğniz boyunca ürünlerimizin en güncel sürümlerini almanız sağlanır.

Virüsler, casus suçlar ve kimlik hırsızlığı gibi PC Tools Internet Security tüm çevrimiçi tehlikelere karşı güçlü ve basit koruma sunar. Ödül kazanan teknolojisinin üzerine bina edilmiş, kolaylıkla günlük kullanılabilmekte ve kişisel, finansal ve diğer önemli bilgilerinizi kolay bir şekilde savunmaktadır.

Güçlü koruma - Hangi tehditlerin bilgisayarınıza saldırıp onu enfekte etmeye çalı�?tı�?ının hiç önemi yok, birden çok koruma katmanının birle�?mesiyle en yeni siber suç �?ekilerine kar�?ı güvenlik sa�?lar. İster internete dola�?ın, alı�?veri�? yapın, arkada�?larınızla konu�?un, payla�?ın, isterseniz de bankacılık i�?lemlerinizi yapın kapsamlı kılavuzlar yeni kötü amaçlı yazılımları geleneksel güvenlik ürünlerinden daha hızlı durdurur. Ve yeni Sahtekarlık uyarıları ile “hemen zengin olma” teklifleri, “scareware” sahte antivirüs programları ve zararlı sitelere ve sadece en son film fragmanları, do�?al afetleri ve siber suçluların man�?etlerden aldı�?ı di�?er medyaları kötüye kullanmak için olu�?turulan zararlı siteleri için en yeni siber suç �?emalarına kar�?ı kapsama alanına alınırsınız.

Hız için mühendisli�?i yapılmı�?tır - Artık oturup korunmayı beklemek yok. Güçlü ve ödül kazanan teknolojiye sahip olan PC Tools Internet Security günlük kullanımınızı etkilemeden sürekli olarak korur. Akıllı bulut tabanlı taramalar çevrimiçi tehlikeleri daha hızlı belirlerken, ihtiyaçlarınızı kar�?ılaması için performans seviyelerinizi kolaylıkla özelle�?tirir.

Yeni bir deneyim – Yeni kullanıcı arayüzü ve deneyimi ile tazelenen PC Tools Internet Security hiç olmadı�?ı kadar kolay bir kullanıma sahip. Arkaplanda sessiz bir �?ekilde çalı�?ır, günceller, taramaları planlar ve hatta virüsleri kendili�?inden temizler, böylece maksimum korumayı kurabilir, ayarlayabilir ve ardından unutabilirsiniz. Bilgisayarınızı ve ki�?isel bilgilerinizi korumanın güçlü, kolay ve hızlı bir yoludur.

3 adet PC’ye kadar 1 yıllık abonelik
Windows® 7, Vista, XP için v9
Ekran görüntüleri

Koruma – Hiç olmadı�?ı kadar güçlü.

Ödül kazanan bir teknoloji üzerine in�?a edilen PC Tools Internet Security tüm çevrimiçi tehlikelere kar�?ı koruma sa�?lar.
"Hızlı zengin olma" teklifleri gibi en son siber suç dolandırıcılıklarını ve insanları ba�?ı�? yapmaları için yönlendiren veya gizli bilgilerini if�?a eden sahte antivirüs "scareware" i açı�?a çıkarır.
Kimlik hırsızlı�?ına yol açabilece�?inden aynı kullanıcı adı ve parolayı tekrar kullandı�?ınızda sizi uyarır.
�?üpheli sitelere kredi kartı bilgilerinizi göndermeden önce sizi uyarır.
Güçlü koruma sizi virüslere, casus yazılımlara, kimlik hırsızlı�?ına ve siber suçlara kar�?ı korur.
PC’nize nasıl saldırdıklarına bakmaksızın çevrimiçi tehlikelere kar�?ı korur.
Finansal ve ki�?isel bilgilerinizi çalmaya çalı�?an zararlı web sitelerini engeller.
Do�?rudan arama sonuçlarınızda web sitesi güvenlik puanlamalarını gösterir.
İnternet, ev a�?ı veya kablosuz cafelerden bilgisayarınıza eri�?im yapılan siber suçları önler.
PC’nizde açılmadan önce dosyaları kontrol eder ve bilgisayarınızı korur.
Geli�?mi�? davranı�? korumasından faydalanarak bilinen ve yeni tehlikeleri geleneksel yöntemlerden daha hızlı durdurur.
Gelen kutunuza ula�?an �?üpheli kimlik avı ve kimlik çalma e-postlarını filtreler ve engeller.
Performans – Her zamankinden hızlı.

Maksimum hız için titiz bir �?ekilde mühendisli�?i yapılan PC Tools Internet Security günlük bilgisayar kullanımınızı etkilemeyecek �?ekilde daha hızlı koruma sa�?lar.
A�?a�?ıdaki i�?lemleri yaparken yava�?lama olmadan korunun:
Dosyaları kopyalayın ve aktarın
Belgeleri ar�?ivleyin ve çıkarın
Videoları, müzikleri ve di�?er medyayı yönetin
Programları ve uygulamaları çalı�?tırın
Dosyaları internetten indirin
Çevrimiçi tehlikeleri daha hızlı belirlemek için akıllı, bulut tabanlı ün taramalarını kullanarak tarama zamanlarını önemli ölçüde iyile�?tirir.
Performans seviyesini ve ihtiyacınız olan korumayı kolaylıkla ayarlar.
o Performansı optimize etmeyi, koruma seviyelerinizi en üst düzeye çıkarmayı seçerek veya modu dengeleyerek her ikisinin de iyi bir karı�?ımını elde edin.
Deneyim – Her zamankinden daha iyi.

Yeni kullanıcı arayüzü ile, PC Tools Internet Security, istedi�?iniz ve ihtiyacınız olan basit bir deneyim ile güvenilir ve güçlü korumayı bir araya getirir.
Yeni ve �?ık görüntüsü ile oldukça sezgisel kullanıcı deneyimi.
Arkaplanda sessiz bir �?ekilde çalı�?ır, kendini günceller, taramaları planlar ve hatta virüsleri kendili�?inden temizler, böylece maksimum korumayı kurabilir, ayarlayabilir ve ardından unutabilirsiniz.
Yeni ve iyile�?tirilen özellikler:

YENİ! Scam Alerts, "hızlı zengin olma" teklifleri gibi en son siber suç dolandırıcılıklarından ve sahte antivirüs "scareware"den sizi korur, kredi kartı bilgilerinizin güvenli�?ini sa�?lamanıza yardımcı olur ve hatta aynı kullanıcı adı ve parolayı �?üpheli sitelerde tekrar kullandı�?ınızda sizi uyarır.

İYİLE�?TİRİLDİ! Geli�?mi�? çoklu tabakaya sahip tehlike algılama teknolojisi ba�?ımsız test laboratuarları tarafından en iyi puanlamayı almı�?tır. Dünya çapındaki inceleyenler tarafından önerilmektedir.

İYİLE�?TİRİLDİ! Behavior Guardi, zararlı aktiviteleri geleneksel imza tabanlı antimalware ürünlerine göre do�?ru bir �?ekilde bloke eden akıllı analiz eden yazılım özellikleri.

İYİLE�?TİRİLDİ! AntiVirus, bilgisayarınıza virüs bula�?tıran ve zarar veren zararlı tehlikelere kar�?ı koruma sa�?lar.

İYİLE�?TİRİLDİ! AntiSpyware, çevrimiçi gizlili�?inizi korur ve kimlik hırsızlı�?ını önler.

İYİLE�?TİRİLDİ! AntiSpam, gelen kutunuzdaki toplu e-postaları, kimlik avı ve bilgi çalma e-postalarını filtreler.

İYİLE�?TİRİLDİ! Güvenlik duvarı sibersuçluların PC’nize eri�?mesini ve ki�?isel ve özel bilgilerinize ula�?malarını engeller.

İYİLE�?TİRİLDİ! Gerçek zamanlı koruma, bilinen ve yeni tehlikelerin kurulmasını anında durdurur.

İYİLE�?TİRİLDİ! Download Guard, indirdi�?iniz dosyalarınızı buluta kar�?ı do�?rular, en yeni tehlikeleri dahi PC’nizden uzak tutar.

İYİLEŞTİRİLDİ! Memory Scanner, PC’nizin belleğine gizlenen tehlikeleri kaldırır.

İYİLEŞTİRİLDİ! Tarayıcı, Çerez ve Site Kılavuzları, sizi zararlı web sitelerine karşı koruyarak güvenilir bir şekilde dolaşmanıza olanak sağlar.

İYİLEŞTİRİLDİ! Browser Defender™ web sitesi puanlamalarını doğrudan arama sonuçlarınızda gösterir ve güvenilir olmayan bağlantılara karşı sizi uyarır.

Microsoft® Windows® XP SP3 (sadece 32 bit)
CPU: Pentium® 4 veya eşdeğeri 400 Mhz (minimum) | Core™2Duo veya eşdeğeri 1 Ghz (önerilen)
Hafıza: 512 MB (minimum) | 1024 MB (önerilen)
Microsoft Windows Vista® ve Windows 7 (32 bit ve 64 bit)
CPU: 1 Ghz‡ (minimum) | Core2Duo veya dengi 1 Ghz (önerilen)
Hafıza: 1024 MB - 32 bit için veya 2048 MB - 64 bit için (minimum) | 2048 MB (önerilen)
Donanım Gereksinimleri
HDD: 500 MB kullanılabilir alan
Video: SVGA (800x600)
CD-ROM sürücüsü (yoksa elektronik yazılım yüklemesiyle kurulur)
Ürünü kaydetmek ve ürün güncellemelerini almak için internet erişimi gereklidir.

† Kullanıcı, internet hizmet sağlayıcısı hesabından, tüm internet erişimi ücretlerinden ve telefon giderlerinden sorumludur.

‡ Bunlar işletim sistemine yönelik minimum sistem gereklilikleridir.
Tarayıcı Koruma Özelliklerini Destekler
Microsoft Internet Explorer® 6.0 veya daha yeni sürümü (yalnızca 32 bit)
Mozilla Firefox® 3.0 veya daha yeni sürümü
Standart POP3 ve SMTP uyumlu e-posta istemcileri için desteklenen e-posta taraması.

AntiSpam Araç Çubuğunu Destekler
Microsoft Outlook® XP veya daha yeni sürümü
Mozilla® Thunderbird® 2 veya daha yeni sürümü